Industriella IoT lösningar

Intelligenta sensornätverk som omvandlar data till digitalt affärsvärde

Vi hjälper företag inom fastighetsautomation och infrastruktur att arbeta mer effektivt, förbättra sin kundleverans samtidigt som företagen får bättre kontroll på miljöpåverkan och värdefulla tillgångar

2Connect™ - Den unika trådlösa IoT-plattformen.

Free2moves lösningar drivs av den skalbara IoT-plattformen 2Connect™. Ett komplett ekosystem som omfattar både mjukvaru- och hårdvarukomponenter. Tillsammans bildas detta en nyckelfärdig lösning som gör att företag kan skapa nya intäktsmöjligheter och minska driftskostnader genom att hantera sina anslutna enheter.

Kundnyttan med 2Connect™ innefattar:

  • Enkelhet - från att snabbt skapa egna applikationer till kundinstallation
  • Hållbarhet - effektiv livscykelhantering genom robust och långlivad teknik
  • Flexibilitet - återanvändning av existerande infrastruktur genom öppna API 
  • Säkerhet - skydd av information genom säker dataöverföring

HVAC - fläktsystem

När rätt klimat är kritiskt

Fastighetsautomation

När kostnader och servicenivå är viktiga

Free2move genomför företrädesemission

Företrädesemissionen av units avser tillföra bolaget cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader. Detta medför att bolagets aktiekapital kan ökas med högst 14 957 743,07 kronor genom utgivande av högst 2 991 548 614 aktier. Beslutet medför vidare att högst 2 991 548 614 teckningsoptioner ges ut med rätt att under perioden 1 mars 2019 - 31 mars 2019 teckna 1 495 774 307 aktier till en kurs om 0,007 kr per aktie. Läs mer Emissionen i korthet Free2move genomför en emission med företrädesrätt för aktieägarna. Teckningstid 8 januari – 24 januari 2018. Teckningstid 8 januari – 24 januari 2018. Handel med teckningsrätter 8 januari – 22 januari 2018. Två (2) befintliga aktier på avstämningsdagen den 3 januari 2018 berättigar till teckning av en (1) unit för 0,01 SEK. En (1) Unit består av två aktier och två vederlagsfria teckningsoptioner av serie TO 3. Nyemissionen uppgår till 14,9 miljoner kronor. Högst 2 991 548 614 aktier emitteras genom nyemissionen.


Läs mera

Teknologi

White Paper: The Protection of Things (eng)


Läs mera

Order GreenTech

Vertical Plant beställer 2Connect™


Läs mera

Nya medarbetare 2018

Vi har förstärkt vår utvecklingsavdelning med två nya medarbetare för att möta efterfrågan kring Industriella IoT lösningar. Välkomna Julian Teo och Rifdi Rosli!


Läs mera