Användarexempel

Användarexempel från riktiga installationer baserade på 2Connect-plattformen

I varje enskilt fall har kunden och Free2move samarbetat med användning av vår lösningsmetodik som en riktlinje och med hjälp av de grafiska orkestreringsverktyg, som ingår i 2Connect™, konfigurerat systemet. Allteftersom kunden blir bekant med 2Connect™, definieras och analyseras eventuella problem samtidigt som nya möjligheter till förbättringar identifieras.

De användarexempel som presenteras avser en specifik bransch, till exempel en kommersiell fastighetsförvaltning, sjukhusverksamhet, skola, flygplatsdrift, biltillverkning och elektroniktillverkning. I många fall är delar av lösningsexemplen tillämpbara på andra områden och industrier. Till exempel är implementeringen av 2Connect™ för ett verksamhetskritiskt HVAC-system (Heating, Ventilation and Air Conditioning) i en operationssal väl anpassad för att klara de stränga klimatkontrollkrav som råder i en kiselskivefabrik.