Fastighetsautomation

Kunden förvaltar kommersiella byggnader

Adresserat affärsproblem

Kunden förvaltar flera hundra kommersiella byggnader över hela Sverige. Kundens önskemål var att använda 2Connect™ för att minska energiförbrukningen i fastighetsbeståndet och samtidigt göra det möjligt att utföra central och mobil övervakning av dem.

Lösning
Kunden och Free2move utarbetade tillsammans en realistisk beräkning av möjligheter till energibesparing med investeringsavkastning och mål. Ett testsystem driftsattes för att verifiera prestanda i en vald byggnad. Systemet involverar temperaturmätningar i hela byggnaden korrelerade med väderdata för att minimera energiförbrukningen av värmesystemet. Systemet tar hänsyn till att värmeenergi lagras i byggnadsstrukturer, t.ex. betongbalkar. Befintlig information från äldre Modbus- och KNX-nätverk utnyttjas också i det nya systemet. Med öppna API:er säkerställdes full återanvändning av kundens existerande infrastruktur.

Resultat
Ett antal viktiga resultat har uppnåts.

 • Den nuvarande reduktionen av energiförbrukning är större än 10%
 • Ytterligare reduceringar förväntas allteftersom mer data med efterföljande analys blir tillgängliga
 • Personalen har rapporterat ett behagligare klimat
 • Driftstekniker och ledning får en översikt av status över alla byggnader, de byggnader som finns i närheten, grupper av byggnader eller enskilda byggnader.

Produkter som används i denna lösning:

 • Temperaturgivare, rum
 • Temperaturgivare, byggnadselement
 • Fuktighetsgivare, rum 
 • Närvarosensorer
 • Externa väder/geo-data
 • Celebes trådlös gateway
 • Analysverktyg
 • Visualiseringsverktyg