Tillverkande industri

Kunden tillverkar person- och mindre lastbilar

Adresserat affärsproblem
Företaget bedriver tillverkning med höga krav på produktivitet och kvalitet.
Övervakning av komponenttillgången till produktionslinan, lager och enheter för leverans anses avgörande med lite utrymme för misstag. Komponentfel eller oplanerat underhåll av verktyg och utrustning längs tillverkningslinan orsakar produktionsstörning, med direkt påverkan på företagets verksamhet.

Lösning
Free2move föreslog en kombination av tre mätfunktioner, varvid sensorer installerades på tillverkningskomponenter, såsom motorer, chassi och kretskort. Systemet spårar komponenterna vid varje tillverkningsstation och övervakar status och position över hela tillverkningslinan. Genom att använda Free2move 2Connect™ plattform används information från alla tre sensortyper använd för att upptäcka och prediktera eventuella avvikelser  av produktionskapaciteten. Lösningen kombinerar mätningar från tillverkningslinan med övervakning av komponenter och förbrukningsmaterial. Med öppna API:er säkerställdes full återanvändning av kundens existerande infrastruktur.

Resultat

Som ett resultat av implementeringen har kunden full kontroll över:

  • Leverans av enheter för produktion
  • Position och status för varje tillverkningsenhet
  • Leveransfärdinga produkter
  • Identifiera avvikelser i produktionslinjen som kan orsaka produktionsstörningar

Produkter som används i denna lösning:

  • Positionsgivare
  • RFID taggar
  • Celebes trådlös gateway (Celebes används i detta fall både som gateway för sensornätverk och som RFID läsare)
  • Analysverktyg
  • Visualiseringsverktyg