Våra Policyer

Miljöpolicy

Kvalitetspolicy

Kommunikationspolicy

Free2move strävar efter att driva sin verksamhet så miljövänligt som möjligt. Vi strävar ständigt efter att:

 • Se till att våra produkter konstrueras och tillverkas men en så miljövänlig process som möjligt.
 • Minska utsläpp och energiförbrukning för resor och transport.
 • Se till att vi följer miljökrav enligt gällande svensk lag och andra lämpliga krav.
 • Minska förbrukning av icke förnyelsebara tillgångar genom lämpliga åtgärder samt återvinning.

Free2move vinner kundlojalitet genom att erbjuda produkter och tjänster inom intelligenta sensornätverk av högsta kvalitet och kundnytta. För att uppnå detta resultat:

 • Säkerställer vi överensstämmelse med tillämpliga lagar och förordningar.
 • Ser vi till att våra produkter uppfyller eller överträffar deras specifikationer.
 • Kontinuerligt övervakar vi och förbättrar kundernas totalupplevelse.
 • Fastställer vi kvalitetskrav för leverantörer och partners för att säkerställa efterlevnaden.

Free2move har alltid en öppen attityd och är hjälpsam gentemot aktieägarna och allmänheten i de områden där vi är verksamma.

 • Vi är väl förberedda i vår kommunikation med aktieägare och allmänheten.
 • Vi är öppna för att dela information med våra aktieägare inom gränser som fastställts av svensk lag och reglerna för NGM MTF.
 • Vi utstålar professionalism, respekt och integritet i hur vi kommunicerar.