Kunskapstjänster

Inom professionella tjänster samarbetar kunden och Free2move för att definiera, implementera och underhålla en lösning. Tjänsterna omfattar rådgivning, implementeringstjänster och utbildningstjänster. De inkluderar även de tjänster som behövs för att ta hand om systemet under dess drift. De beskrivs vidare under avsnittet Kunskapstjänster.