Metodik

Genomförandemetodiken för 2Connect™ innefattar gedigen erfarenhet från ett stort antal framgångsrika implementeringsprojekt, samtidigt som den drar nytta av de grafiska visualiserings- och modelleringsverktyg som tillhandahålls av 2Connect™-plattformen.

 

Viktiga delar är:

  • Identifiering av dagens affärsproblem
  • Grafisk illustration av genomförandescenarier
  • Införlivande av värden som äldre system kan bidra med
  • Upptäcka och ta vara på - från början ofta oförutsedda - nya möjligheter uppstår till följd av 2Connect™
  • Fokus på avkastning på investeringen (RoI) och nyckeltal för framgång (KPI)
  • Beprövad lågriskmetodik
  • Utnyttjande av 2Connect™-plattformen och därigenom eliminera eller minimera ny utveckling
  • Användare av systemet som deltar i både utformning och i början av genomförandefasen