Orkestrering

Möjliggör enkel konfigurering, analys och visualisering av IoT nätverk

Detta gör att integreringen olika system och sensorer är konsekvent, enkel att implementera och lätt att förbättra; inklusive de nuvarande enheterna och framtida enheter. Plattformens fullständiga ekosystem omfattar sensorer, aktörer (e.g. ställdon), programmeringsgränssnitt (API), tredjepartprogramvara, mjukvara för analys (t ex prediktiv), lagring, datadelning, meddelanden (t ex på mobila enheter) och larm.

2Connect™-plattformen erbjuder drag'n’drop konfigurering för alla sensorer och aktörer. 2Connect™’s LiveView gör det möjligt att se data från sensorn samtidigt som man konfigurerar de logiska och analytiska funktionerna. Användaren kan följa data flödet genom den logiska strukturen, vilket kan resultera i en stimuli för användarmeddelande, larm eller aktivering. Strukturen tillåter användaren att manipulera data, antigen för att konfigurera enstaka larm eller för att exportera data till ett avancerat analytiskt block. Om sensorn är en multi-sensor, visualiseras utnyttjandet av dess många dataströmmar för olika ändamål på ett överskådligt sätt.

All logik flyttas så nära sensorer och aktörer som möjligt. I många fall tar logiken vid redan i datainsamlingslagret, det vill säga i gateways, och i vissa fall t.o.m. i sensor och aktör. Fördelarna med denna fördelning är låg latens, omedelbar respons och för att hålla viktiga system i drift även i händelse av störningar i nätverket. På så vis nås hög tillgänglihet av verksamhetskritiska system.