IoT Sverige väljer in Free2move som ny part

20 september | 2016

Styrelsen för IoT Sverige har fattat beslut om att anta Free2move som part i IoT Sverige. IoT Sverige verkar för att utveckla Sveriges användning av IoT och är ett strategiskt innovationsprogram som finansieras av VINNOVA, Formas och Energimyndigheten. Utgångspunkten för ett strategiskt innovationsprogram ska alltid vara att genom samverkan skapa förutsättningar för hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar och internationell konkurrenskraft.

Läs mera här.