Produkter

2Connect™ är en komplett multi-kommunikationsplattform som kan hantera flera olika typer av informationsströmmar, nästan oberoende av datakällan.

Detta gör integrationen av olika system, sensorer och aktörer konsekvent, enkel att implementera och lätt att förbättra; för både nuvarande behov och framtida behov. Det fullständiga ekosystemet omfattar sensorer, aktörer, programmeringsgränssnitt (API), tredjepartsprogramvara, mjukvara för analys (t ex för prediktering), lagring, datadistribution, meddelanden (t.ex. på mobila enheter) och larm.

Plattformen består av fyra intuitiva logiska skikt.

  • I visualiserings- och beslutsregelskiktet (visualisation & policy), presenteras informationsflödet, analysresultaten, kritiska prestandarapporter, nya rön, undantagsfall osv grafiskt för användaren. Användaren utnyttjar denna information för att modifiera beslutsreglerna och därmed förbättra resultatet.
  • I analys- och beslutsskiktet (analytics & decision), utförs analys av data och beslut fattas på grundval av de beslutsregler som har satts av användaren. Repeterbara beslutssituationer kan distribueras till datainsamlings- & instruktionsdatalagret för att nå snabbare svarstider och bättre tillförlitlighet.
  • I datainsamlings- och instruktionsskiktet (collection & instruction) samlas information från sensorer och ges instruktioner till sensorer och aktörer. Detta görs av s.k. gateways. Gateways kan också göra självständiga beslut baserat på distribuerad logik.
  • I sensor- och aktörsskiktet (sensing & actuation) samverkar enheter med den fysiska världen. De känner av miljön och påverkar miljön. Vissa enheter är sensorer och aktörer samtidigt.

Plattformen består av programvara och hårdvara som vidare beskrivs under varje avsnitt.