Analys & Beslut

Huvuduppgiften för analys är att maximera värdet av tillgänglig data. Systemets beslut är nära besläktade med analyserna för att göra systemet dynamiskt, självlärande och styrt av de beslutsregler som är satta av företaget.

Analys
Varje sensor i ett 2Connect™-system kan generera tusentals tidsmarkerade datapunkter per dag. Med multisensorer genereras ännu fler. Ytterligare information kan importeras från externa system. Detta är vad vissa kallar "big data". Kraftfulla analyser används för att bringa fram affärsvärde av all denna data och sjuda ner det till viktig information för att göra automatiserade beslut baserat på beslutsregler, samt presentera kritisk information till användarna.

För att uppnå detta, använder 2Connect™s analysverktyg mönsterigenkänning , prognosmodeller, avvikelseidentifiering, och olika former av artificiell intelligens applicerat på realtidsdataströmmar.

Beslut
I traditionella beslutssystem, t.ex. de som är baserade på PLC eller ITTT (if-this-then-that) programmering, är beslutsintervallet helt definierat för alla tänkbara ingångar och utgångar av de som programmerat systemet, dvs människor. Detta ger ett statiskt system. När ett sådant program är så installerat, är det begränsat till vad som har programmerats, oavsett förändringar i miljön, historiska utfall och ny kunskap. Varje förändring av beslutsprocessen kräver omprogrammering, felsökning, provning etc.

I 2Connect™ är det annorlunda. 2Connect™ stöder dynamiskt beslutsfattande, och tar hänsyn till ändrade förhållanden, historia och nya rön av analysmodulerna. Varje beslut påverkas av tre typer av faktorer, enligt skissen ovan.

  • Det första är beslutsreglerna, som har bestämts av användare, systemadministratören och företagsledning.
  • Det andra är resultatet av pågående analyser, som kan finna skäl att ändra beslutet baseras på förändringar i data.
  • Det tredje är beslutens historia, dvs vilka beslut som har gjorts tidigare med liknande ingångsdata.

Fysiskt kan beslut distribueras till att äga rum i systemets gateway. Distribuerade beslut är ofta snabbare, och motståndskraftiga mot störningar i datanätverk och kraftförsörjning.