Insamling & Instruktion

Insamling av data från sensorer, och kommunikation av instruktioner till aktörer, utförs av gateways. När så beordras av analys- & beslutsskiktet, utför gateways även beslutsuppgifter.

Gateways utformade för industriell IoT måste uppfylla ett antal mycket viktiga krav andra slags gateways inte behöver.

  • De måste kunna lyssna på 1000-tals trådlösa enheter samtidigt utan att förlora information.
  • De måste tillåta att trådlösa enheter, t.ex. sensorer, kan vara enkla och mycket strömsnåla. Med andra ord får de inte kräva att enheter måste utföra en hel del processor- eller radioarbete.
  • De måste ge ett effektivt och öppet, men ändå säkert, gränssnitt till molnet, t.ex. Webb, MQTT, Modbus.
  • De måste kunna utföra distribuerade lokala beslut, som bör fungera med tillförlitlighet i händelse av globala nätverksstörningar eller strömavbrott.

  • De måste kunna skicka instruktioner säkert till en avsedd aktör bland ett stort antal trådlösa och trådbundna enheter, ofta med hjälp av enkla I/O-gränssnitt.

Free2moves Celebes gateways i 2Connect™-familjen är utformade för att uppfylla dessa viktiga krav. Celebes utnyttjar ett mycket snålt och effektivt protokoll för att kommunicera med andra 2Connect™-enheter. Celebes stödjer också Bluetooth Smart och ett antal andra standarder för kommunikation med befintliga nätverk.

I automatisering med hög tillförlitlighet är det viktigt att ha de beslut som fattas så nära sensorerna och aktörerna som möjligt. Av denna anledning, distribuerar 2Connect™ beslutslogiken från analys- och beslutsskiktet till insamlings- och instruktionsskiktet. Free2moves gateways är utrustade med kraftfulla och tillförlitliga databehandlingsenheter.

Ett annat viktigt krav på en industriell IoT är att avlasta trådlösa enheter i så stor utsträckning som möjligt. Sådana IoT-enheter, t.ex. sensorer, är ofta batteridrivna. Gateway har den viktiga uppgiften att förenkla rapportering av data från sensorerna så mycket som möjligt, och översätta dessa till analys- och beslutsskiktet.