Visualisering & Beslutsregler

En bild säger mer än tusen ord. Så säger ordspråket. En väl utformad dynamisk graf kan säga mer än hundra tusen ord. Den kan också förstås av användare mycket snabbare. Genom en lättförståelig översikt över hela systemet, kan användare sätta beslutsregler snabbare och med mer precision än med traditionella rapporter. Med beslutsreglerna ger människan bestämda riktlinjer för systemets automatiska beslut. De utgör den referens som systemets beslut alltid baseras på.

Om man kan se en mätning i 2 eller 3 dimensioner, eller 4 dimensioner om den är tidsvariabel, är detta naturligtvis mer effektivt än att läsa en text som är endimensionell och statisk.

En konfigurerbar grafisk rapporteringsmiljö, visualisering av realtidsdata från sensorer, aktörer, distribuerad data och resultat från analyser, gör att användarna kan härleda meningsfull information mycket snabbare än traditionella rapporter.

Visualiseringen tillhandahålls av dashboard-funktionen i 2Connect™, som ofta används i kombination med särskilda presentationsverktyg.

Bortsett från operativa beslut måste beslutsreglerna också omfatta regler för säkerhet och skydd. När resultat presenteras för användare, systemansvariga och företagsledare, kan beslutsreglerna justeras därefter. Detta gör 2Connect™ till ett effektivt verktyg för kontinuerliga förbättringar.