Free2Moves försäljningsframgångar fortsätter under årets andra kvartal

Free2Move Holding AB (“Free2Move” eller “Bolaget”), som är noterat på NGM Nordic SME, kan konstatera att omsättningen ökat med cirka 67 % under första halvåret 2023 jämfört med motsvarande period 2022.

Under första halvåret 2023 har Free2Move uppnått betydande försäljningsframgångar och fortsatt sin positiva tillväxtresa. Företaget har fortsatt att stärka sin position som en ledande aktör inom digital förvaltning och förnybar energi och har framgångsrikt utökat sin närvaro på flera marknader.

Försäljningen har visat en stark tillväxttakt under hela perioden genom en betydande intäktsökning jämfört med samma period föregående år. Detta är ett tydligt bevis på att efterfrågan på Free2Moves tjänster och produkter fortsätter att växa och attrahera nya kunder.

En viktig faktor bakom försäljningsframgångarna är Free2Move:s breda utbud av innovativa fastighetslösningar. Genom att erbjuda en integrerad plattform som omfattar komplett digital förvaltning av fastigheter i kombination med förnybar energi, har Bolaget kunnat tillgodose olika kundbehov och erbjuda flexibla alternativ för företag, offentlig sektor och privatpersoner.

Den kommande delårsrapporten för januari - juni 2023 pekar på en total omsättning på cirka 30,5 MSEK. Detta motsvarar en omsättningsökning om cirka 107 % procent jämfört med den rapporterade omsättningen under perioden januari - juni 2022, vilken uppgick till cirka 14,7 MSEK. Justerar man de finansiella siffrorna och inkluderar Sydvent AB som Free2Move förvärvade efter 30 juni 2022, ökade Bolagets omsättning med cirka 67 % under första halvåret 2023 jämfört med samma period under 2022.

Omsättningen för helåret 2022 uppgick till cirka 38,6 MSEK. Således uppgår omsättningen så här långt under 2023 till cirka 79 % av helårsomsättningen 2022.

Orderstocken uppgick till cirka 38,6 MSEK per 30 juni 2023 jämfört med cirka 32,6 MSEK per 31 december 2022.

För ytterligare information om ovanstående, vänligen kontakta

Leif Syrstad,
VD Free2Move Holding AB,
tel: +46 708 660 703, e-post: leif.syrstad@free2move.se

Dela texten med andra: